Välkommen

Vertebra Handledning erbjuder personalstöd och personalutveckling i form av
föreläsningar, handledning, utbildning, grupputveckling och konsultativa samtal.

Verksamheten drivs av Birgitta Orre-Annmo som är socionom, gymnasielärare och utbildad handledare, med mer än 30 års erfarenhet av arbete inom socialtjänst och skola.

Verksamhetens ledord:

  • Lyhördhet
  • Respekt
  • Tydlighet
  • Struktur
  • Begriplighet

Välkommen att läsa mer!