Utbildning

”Att utvecklas i sin yrkesroll”

Utbildningen vänder sig till personer som har erfarenhet av att arbeta inom vård eller omsorg och som har en önskan att utvecklas vidare i sin yrkesroll. Fokus i utbildningen ligger på bemötande, livskvalitet samt utveckling och kan anpassas för personal inom personlig assistans, boendestöd, daglig verksamhet, särskilt boende eller hemtjänst.

Utbildningen byggs ihop av fyra eller fler moduler, där en modul motsvarar 3-4 timmar, och kan därmed anpassas till verksamhetens behov och förutsättningar. Utbildningen kan ligga på halv- eller heldagar.

Det unika i utbildningen är att varje moment knyts till den egna yrkesrollen samt att deltagarna ges stort utrymme för egna frågeställningar liksom samtal och övningar.

Välkommen att ta kontakt för mer information eller ett samtal om vad som passar just er verksamhet!

????????????????????????????????????