Konsultativa samtal

Vertebra Handledning erbjuder konsultativa samtal för den som, i sin profession eller privat, önskar rådgivning eller ett ”bollplank”, vid ett eller flera tillfällen.