Grupputveckling

Vertebra Handledning arbetar med ett strukturerat material som syftar till att utveckla deltagarna på individ- som gruppnivå, genom att förmågan att ge och ta emot feedback tränas. Materialet  har en synnerligen positiv grundton och omfattar 2-4 träffar på 2-3 timmar vardera.

Materialet passar alla arbetsgrupper som vill utveckla sitt gruppklimat,  oavsett branschtillhörighet!